Disclaimer

Inhoudelijk

Binnen deze disclaimer wordt onder de volgende begrippen verstaan:

    • het domein: www.opgoedevoet.info
    • de sitehouder: W. Bleumink, eigenaar van de website;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • de gebruiker: u als bezoeker van deze website;
    • de content: de onder het domein www.opgoedevoet.info aanwezige inhoudelijke tekst en afbeeldingen.

Deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle pagina’s binnen het domein www.opgoedevoet.info. Door deze of elke andere pagina binnen het domein www.opgoedevoet.info te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer;

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door de sitehouder van ‘Natuurgeneeskundig praktijk Op Goede Voet’. De sitehouder, noch ‘Natuurgeneeskundig praktijk Op Goede Voet’ kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik en/of misbruik van de informatie op deze site;

Deze website kan weblinks bevatten naar, of benaderd worden via weblinks op andere websites buiten het domein www.opgoedevoet.info. De websites buiten het domein www.opgoedevoet.info zijn niet tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de sitehouder en/of ‘; Natuurgeneeskundig praktijk Op Goede Voet’. De sitehouder en/of ‘Natuurgeneeskundig praktijk Op Goede Voet’ kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor getoonde content en het gebruik van websites buiten het domein www.opgoedevoet.info;

De op deze website getoonde informatie en gerelateerde materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;

Toestemming tot het gebruik van de getoonde website gerelateerd beeldmateriaal en/of content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming bent u niet gerechtigd de getoonde website gerelateerd beeldmateriaal en/of content van deze website te gebruiken.

Uitsluiting (medische) aansprakelijkheid

Deze website is informatief bedoeld en opgezet ter ondersteuning van onze clientèle. De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een consult of een behandeling door een rijks gediplomeerd geneeskundig behandelaar en kan slechts gezien worden als een bron van algemene informatie. “Natuurgeneeskundig praktijk Op Goede Voet” is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de geboden informatie of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling. Gebruik van deze website en de geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.